Vergoedingen

Vergoeding dieetadvisering in 2024 door de basisverzekering
Dieetadvisering wordt voor 3 uur (180 minuten) per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar. Als u een hoger vrijwillig eigen risico heeft in uw zorgverzekering, dan geldt dat hogere bedrag. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

Aanvullende verzekering
Daarnaast bieden de meeste verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is extra op de 3 uur in het basispakket en gaat in nadat de 3 uur uit het basispakket verbruikt zijn. Bekijk hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Chronische aandoening
Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtwegaandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) en is uw huisarts aangesloten bij een zorggroep ? Deze dieetadvisering komt dan niet ten laste van uw eigen risico. U heeft hier dan een specifieke verwijzing voor nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Verwijsbrief
Sinds 2011 is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig heeft voor behandeling door de diëtist.
Diëtistenpraktijk Marja Haak geeft de voorkeur aan behandeling met verwijsbrief. Dat voorkomt verwarring en het zorgt voor een betere communicatie tussen de (huis)arts en de diëtist.

In het volgende geval is een verwijsbrief wel verplicht:

  • Wanneer u een (chronische) ziekte heeft (zie hierboven).

Contracten: 
Diëtistenpraktijk Marja Haak heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

Afspraak annuleren en afspraak missen

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een afspraak moet verplaatsen. Dit kan tot 24 uur van te voren. Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht of mail (minimaal 24 uur/tenminste 1 werkdag (dus geen weekenddag) van te voren), dan wordt er € 22,50 euro in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Annuleren tot 24 uur/1 werkdag voor de afspraak is uiteraard kosteloos.

Tarievenlijst

Onderstaande tarieven gelden voor niet-gecontracteerde zorg, dat wil zeggen zorg die niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan het geval zijn als:

  • u algemeen voedingsadvies wenst;
  • u meer begeleiding wenst dan uw zorgverzekeraar vergoedt.

Tarieven normaal consult                                    Tarieven  allergieconsult

1e consult (75 min) € 111,50 1e consult (max 90 min) € 133,50
2e consult (30 min) € 44,50 2e consult (30 min) € 44,50
Kort vervolgconsult (15 min) € 22,25 Kort vervolgconsult (15 min): € 22,25
Standaard vervolg consult (30 min) € 44,50 Standaard vervolg consult (30 min): € 44,50
Lang vervolg consult (45 min) € 66,75 Lang vervolg consult (45 min): € 66,75
Weegconsult (BIA-meting) € 22,25
Telefonisch consult/ beeldbellen/ e-mailconsult per 15 minuten € 22,25 Telefonisch consult/ beeldbellen/ e-mailconsult per 15 minuten € 22,25
Individueel dieetadvies ( 30 min): € 44,50 Individueel dieetadvies ( 30 min) € 44,50
Toeslag huisbezoek € 35,00 Toeslag huisbezoek € 35,00
Afsluitend consult € 44,50 Afsluitend consult € 44,50
Rapportage  specialist ( 15 min) € 22,25
No Show tarief € 22,25 No Show tarief € 22,25

 

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.