Vergoedingen

Vergoeding dieetadvisering in 2018 door de basisverzekering
Dieetadvisering wordt voor 3 uur (180 minuten) per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar. Als u een hoger vrijwillig eigen risico heeft in uw zorgverzekering, dan geldt dat hogere bedrag. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

Aanvullende verzekering
Daarnaast bieden de meeste verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is extra op de 3 uur in het basispakket en gaat in nadat de 3 uur uit het basispakket verbruikt zijn. Bekijk hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Chronische aandoening
Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtwegaandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) en is uw huisarts aangesloten bij een zorggroep ? Deze dieetadvisering komt dan niet ten laste van uw eigen risico. U heeft hier dan een specifieke verwijzing voor nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Verwijsbrief
Sinds 2011 is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig heeft voor behandeling door de diëtist.
Diëtistenpraktijk Marja Haak geeft de voorkeur aan behandeling met verwijsbrief. Dat voorkomt verwarring en het zorgt voor een betere communicatie tussen de (huis)arts en de diëtist.

In de volgende gevallen is een verwijsbrief wel verplicht:

  • De volgende zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief: CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer en OHRA.
  • Wanneer u een (chronische) ziekte heeft (zie hierboven).

Verhindering
Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, dit kan zowel persoonlijk, telefonisch als per e-mail. Als u niet of te laat afzegt, dan worden de volgende tarieven in rekening gebracht. Hiervoor krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

  • Eerste consult                                 € 30.30
  • Vervolgconsult                                € 15.50